BETEKENISVOLLE ROLLEN

Goede zorg geef je samen!

Dat is ons uitgangspunt.

Naar ons idee wordt de zorg te vaak als een product gezien.

Een product waar je kwaliteitseisen aan kunt stellen.

Een product waar een kostenplaatje aan zit.

Mensen die zorg nodig hebben, worden zo consumenten van zorg.

En zorgverleners zijn dan de leverancier.

 

balans.jpg

Wij zien dat anders: zorg is een relatie.

Een interactie tussen mensen die elkaar nodig hebben en iets te bieden hebben.

In principe gelijkwaardig en wederkerig.

Of je nu professioneel zorgverlener of mantelzorger bent.

Gelijkwaardig omdat ieder mens op zijn of haar tijd zorg en hulp van een ander nodig heeft. Wederkerig omdat ieder mens altijd iets te geven heeft en van betekenis wil zijn.

Goede zorg is een relatie waarbij mensen elkaar in staat stellen hun eigen betekenisvolle rol te vervullen …

De kunst is om elkaar in balans te houden.

Dat betekent dat je soms van rol moet wisselen!

Logo.jpg
18-04-18-Presentatie Amstelring Glossy-I

Met de methodiek Betekenisvolle Rollen willen we een bijdrage leveren aan de zorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder. Wij willen het persoonlijk welzijn van mensen verbeteren, door hen een rol en stem te geven, waardoor zij een grotere invloed hebben op hun eigen leven en dat van de mensen om hen heen. Wij geloven dat dit mogelijk is door de gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de zorg te bevorderen, door het inzetten van Betekenisvolle Rollen.  

Onze missie

magazine_edited_edited.jpg

Het magazine Betekenisvolle Rollen staat vol met mooie praktijkvoorbeelden, tips en diepgaande achtergrond artikelen over de theorie achter de methodiek. Daarnaast is het ook nog eens prachtig vormgegeven en leest het heerlijk weg. 

Ter inspiratie

Betekenisvolle rollen is een psychosociale interventie op maat met als doel de ander te laten zijn wie hij of zij is of wil zijn, waarbij zorggever en zorgvrager een relatie aangaan die gelijkwaardig en wederkerig is en waarin binnen de mogelijkheden van beiden kansen worden gecreëerd om van betekenis te zijn.

Methodiek

De inspirerende training Betekenisvolle Rollen is er speciaal voor zorg- en welzijnsorganisaties. De training leert de cursisten de basistechnieken om te kunnen werken met Betekenisvolle Rollen.  Daarnaast heeft de praktijk uitgewezen dat het tevens een uitermate geschikte training is voor teambuilding. 

Ons aanbod